Ekomarine slide show
 

Nu summerar vi premiärsäsongen för NFNG!

Naturligtvis har vi varit väldigt nyfikna på hur våra kunder har upplevt denna, vår första säsong med NeptuneFormula New Generation - NFNG, på marknaden. Visst, vi kan simulera en mängd olika scenarios i vårt laboratorium, men verkligheten är det som intresserar oss mest!

Det är många som har svarat på vårat önskemål om feedback. De allra flesta har varit nöjda, inte ett enda klagomål om otillräckligt skydd mot påväxt har kommit in. Särskilt roligt naturligtvis att så många nöjda kunder har hört av sig - erfarenhetsmässigt så är det de som inte är nöjda som har en tendens att höra av sig medans de nöjda bara är... nöjda!

Den negativa feedback vi har fått har uteslutande handlat om NFNG´s kosmetiska prestanda, dvs hur färgen har sett ut efter en tid i vattnet. Under vissa omständigheter och i vissa vattenmiljöer har färgen efter en tid uppvisat tecken på sprickbildning - så kallad "mudcracking". Tecken på detta kan ses på statiska paneler i artikeln nedan.

Även om vi är väldigt stolta över att med NFNG, på ett naturligt och helt miljöanpassat sätt, ha lyckats skapa ett effektivt skydd mot påväxt så tar vi den kosmetiska kritiken på allra största allvar! Redan när de första signalerna om "mudcracking" inkom så påbörjades ett intensivt arbete med att komma underfund om orsaken. Det är ju så att en båtbottenfärg måste ha en viss flexibilitet för att kunna följa båtskrovets rörelse och fluktuationer i väta/torka. Därför tillsätter vi en mjukgörare som ska göra färgfilmen följsam när den har torkat. I vår ambition att lyckas med detta har vi tillsatt lite för mycket "av det goda" så att färgfilmen följer med i expanderingsfasen men dessvärre inte kommer med tillbaka i kontraktionen. Vid upprepade cykler av expansion/kontraktion leder detta till "mudcracking". Problemet är nu identifierat och åtgärdat.

Såvida laboratorietester kan simulera verkligheten (!) så kan vi garantera att NFNG inte kommer att uppvisa några kosmetiska brister till säsongen 2019!

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra kunder för att ni vågat prova något nytt och för framtiden hållbart. Vi jobbar hårt för att ni ska bli fler och har mycket spännande på gång för att göra båtlivet än mer miljöanpassat!

Hälsningar från oss på Ekomarine Paint AB

 

Statiska paneler och kundkommentarer 2018

alt

alt

 

Affärsidé

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiva, miljötrygga och giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Grunden för Ekomarines lönsamhet är effektiva produkter, säkra och enkla att applicera, helt trygga för människor och miljö, alltid marknadsmässigt prisvärda och konkurrenskraftiga. Ekomarines konkurrenskraft baseras på en patenterad teknologi där en naturlig process hämmar marin fouling utan tillsats av miljöskadliga ämnen.

Produkterna skall vara miljötrygga för både människor och omgivning genom hela livscykeln tillverkning - transport - applikation - användning - borttagning - destruktion.


Underhålls av Trevlig webbpublicering