Ekomarine slide show
 

Vi har nu klivit in i september månad

och vi närmar oss upptagning av sommarens demonstrationbåtar. De båtar som valts ut för sommarens demonstrationsverksamhet representerar en stor variation av användarmönster. Såväl snabbgående båtar som segelbåtar har ingått i demonstrationen liksom båtar i våra insjöar, på väskusten samt naturligtvis på ostkusten. Underhandsrapporter ger oss anledning att med stor optimism se fram mot höstens resultat!

Våra stationära paneltester (som under säsongen legat på den svenska väst- och ostkusten samt på 10 olika platser med varierad marin miljö runt om i världen) stärker ytterligare denna optimism.

Här på hemsidan kommer vi att redovisa samtliga resultat tillsammans med rekommendationer (lämpliga hastighetsintervall, lämpliga marina miljöer etc) så snart den fullständiga rapporten är sammanställd. Rapporten kommer att vara färdig innan oktober månads slut.

 

200 båtägare kommer att få gratis bottenfärg under säsongen 2016!

Bakgrund

Ekomarine Paint har under de senaste fyra åren testat en mängd olika formuleringar, samtliga baserade på bolagets miljösäkra och patenterade teknik.

Under sommarhalvåren har tester pågått i våra svenska vatten, såväl på stationära plattor som på ett med åren växande antal privata båtar. På vinterhalvåren har våra tester flyttats söderut – till varmare vatten.

Små förändringar i dessa formuleringar har visat dramatiska skillnader i resultat. För mycket av ”det goda” har förkortat effekt-tiden, för lite har resulterat i utebliven effekt.

Vi känner nu att vi har hittat balansen i vår formulering. Det har krävts kompletterande patent men vi är fortfarande garanterat miljösäkra. Produkten är faktiskt så miljösäker att den undantagits från det europeiska biocid-direktivet. Detta är anledningen till att du inte hittar NeptuneFormula i KEMI´s lista över godkända båtbottenfärger –  den behöver helt enkelt inte godkännas!

 

Varför ger vi bort färgen gratis?

Det råder en generell skeptisism gällande miljöprodukter, framför allt inom segmentet båtbottenfärg. Denna misstro må vara välgrundad då många ”gröna” produkter lovat brett och hållit tunt. Detta gäller i viss mån även vår egen föregångare till NeptuneFormula New Generation (NFNG) – NeptuneFormula som visat bra resultat under lätta och medelsvåra påväxtförhållanden på ostkusten men som även sålts för båtar i vatten med svåra förhållanden.

Det är vidare väl känt att marknadssegmentet präglas av en tydlig märkes-lojalitet. Man kör helst vidare med det som fungerade förra året, eller det som fungerade för grannen i marinan. Det är detta som styr handen när man om våren står vid hyllan för bottenfärg – inte dyra annonser i fyrfärg.

För att nå ut till en bred marknad så behöver NFNG vara det där produkten som fungerade förra året. Därför ger vi bort vår nya färg NFNG gratis till säsongen 2016!

 

Vad är det då vi ger bort?

NFNG är en vidareutveckling av den naturliga teknik som skapar påväxtskyddet i NeptuneFormula - men med betydligt mer robusta tillsatser. Detta innebär att NFNG är mindre känslig för lokala variationer som salthalt, pH och temperatur.

Vidare har NFNG kompletterats med unika fysikaliska egenskaper som understödjer och förstärker befintlig teknik.

Det har visat sig att bottenfärgens kulör även haft viss effekt på resultaten. Svart färg har enligt forskningen bättre påväxtskydd jämfört med ex blå eller röd - därför erbjuder vi endast en färg i denna första begränsade produktion - svart!

 

Så här går det till;

Sommarens aktiviteter är en marknadsaktivitet och inte ett färgtest. Ekomarine kommer därför att välja ut deltagare med tanke på bästa möjliga exponering.  Det innebär att våra deltagare kommer att fördelas på ett stort antal marinor, både på ost- och västkusten. Såväl segel- som motorbåtar kommer att ingå i aktiviteten.

Skicka in din intresseanmälan snarast, du hittar intresseanmälan under fliken "Intresse Demo 2016"

Du som blir utvald att delta i sommarens aktivitet kommer att kontaktas i god tid innan sjösättning.  Ekomarine Paint kommer att förse dig med primer samt båtbottenfärg i lämplig mängd enligt båtens storlek. Detaljerade anvisningar kring påmålning medföljer i leveransen.

 

Ekomarines produkter

Neptune_Formula-burkar_350px

Affärsidé

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Grunden för Ekomarines lönsamhet är effektiva produkter, säkra och enkla att applicera, helt trygga för människor och miljö, alltid marknadsmässigt prisvärda och konkurrenskraftiga. Ekomarines konkurrenskraft baseras på en patenterad teknologi där en naturlig process hämmar marin fouling utan tillsats av miljöskadliga ämnen.

Produkterna skall vara miljötrygga för både människor och omgivning genom hela livscykeln tillverkning - transport - applikation - användning - borttagning - destruktion.

Översätt sidan


Underhålls av Trevlig webbpublicering